Arbeidsvoorwaarden

Het werken ‘Op Zuid’ is op zichzelf al een onbetaalbare secundaire arbeidsvoorwaarde. Desalniettemin volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste bepalingen. 

Wij hanteren de collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs

Ter verduidelijking en in aanvulling op de cao is het volgende het vermelden waard:

Functiemix PO
Wij beijveren ons om de afspraken die landelijk gemaakt zijn om 40% van de leerkrachten te benoemen in een LB-functie.
 
Reiskosten
Wij bieden ons personeel een extra reiskostenvergoeding, aanvullend op de bedragen die zijn bepaald in de CAO-PO. Tevens bieden wij een aantrekkelijke fietsregeling.
 
Parkeerkostenvergoeding
Omdat de gemeente Rotterdam rond veel van onze scholen betaald parkeren heeft ingevoerd, bekostigen wij parkeervergunningen voor ons personeel.
 
Collectieve verzekeringen
Wij hebben collectieve verzekeringen voor ons personeel afgesloten bij:
 
cz Voor ziektekostenverzekeringen, collectiviteitscode:  55336
 
cb Voor schadeverzekeringen,  collectiviteitscode: 90967
loy Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen