CBS Het Westpunt is weer groen!


‘Jullie zijn niet de verbetering ingegaan, maar ingeschoten’        Logo-CBS-Het-Westpunt-Hoogvliet

Heugelijk nieuws voor leerlingen, ouders en team van basisschool Het Westpunt in Hoogvliet. Donderdag 20 juni stelde de Onderwijsinspectie vast dat de school het vertrouwen van de Inspectie herwonnen heeft. De school scoorde op alle onderdelen een voldoende, qua veiligheid zelfs een goed en voldoet daarmee weer aan de gewenste basiskwaliteit. Directie en team zijn blij met het oordeel en dankbaar voor het vertrouwen dat ouders in de school hebben.

Het is in 2016 even slikken voor Linda van Delden en Marie-José Oudijn. Nog maar nauwelijks van start als nieuwe directie krijgen zij van de Onderwijsinspectie te horen dat de school onder de maat presteert. De twee zien het oordeel echter als een unieke kans om de school met team en ouders weer succesvol te maken. Een frisse verfbeurt, een nieuwe website, een nieuw logo en het nieuwe motto ‘samen groeien’ maken de omslag direct zichtbaar.

Minder direct zichtbaar is het vele werk in de daaropvolgende jaren. Zo voert de school een nieuwe instructiemethode in om de effectiviteit van het onderwijs te verbeteren en de leerresultaten te verhogen. De school werkt er al snel Inspectieonvoldoendes mee weg en oogst dit schooljaar verder. Vol trots kijken Linda en Marie-José terug: ‘Omdat de samenwerking in het team enorm verbeterd is hebben we veelfoto westpunt lkr en kind beter zicht op de vorderingen en behoeftes van onze leerlingen. Extra ondersteuning in elke groep zorgt dat we elke leerling optimaal aandacht kunnen geven.’

Dát het leren weer beter uit de verf komt heeft ook te maken met de sterk verbeterde sfeer op school. Veiligheid als stabiele basis. Zo bleek uit onderzoek dat het welbevinden van de leerlingen in de afgelopen jaren van 6.3 naar 7.5 steeg en dat de veiligheidsbeleving in de bovenbouw een 8.4 kreeg (was 6.5).  Een spectaculaire verbetering die inmiddels ook voor mond-op- mond reclame onder ouders zorgt. Linda: ‘Er kwam laatst een ouder zijn kind inschrijven omdat hij gehoord had dat hier nauwelijks gepest wordt. Heel fijn om dat te horen!’ Het tekent de sfeer bij Het Westpunt waar team en ouders de handen ineen geslagen hebben om leerlingen samen te laten groeien.

Niet verwonderlijk dus dat het oordeel van de Inspectie uiterst positief is. Zo roemt de Inspecteur de vaart waarmee de omslag gemaakt werd: ‘Jullie zijn de verbetering niet ingegaan, maar ingeschoten als een raket.’ Ook is er waardering voor de wijze waarop er met elkaar aan verbetering gewerkt is: ‘Als je aan de juiste touwtjes trekt en met de juiste focus werkt, dan heeft dat resultaat en verbaast het niet dat er nu een oudergroep is die ambassadeurs voor jullie school zijn.’

Ook het bestuur is trots. Voorzitter van het College van Bestuur, Diane Middelkoop: ‘Fijn dat het harde werken van het team beloond is en dat leerlingen op het Westpunt kwalitatief goed onderwijs krijgen.’