Children's zone

In de zogenaamde focuswijken van Rotterdam Zuid (Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesluis, Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois) wordt gewerkt aan de Children’s Zone. Dit betekent dat verschillende partijen samen met scholen kinderen van 0 tot 18 jaar voorbereiden op een succesvolle toekomst. 

Het gaat onder andere om meer leertijd op scholen, een doorgaande leerlijn en inspirerend leiderschap. Het doel is om de kinderen van Zuid beter te laten presteren. Uiteindelijk moeten zij net zulke goede resultaten halen als kinderen in de andere grote steden van Nederland.
 
De helft van alle PCBO-scholen staat in deze focuswijken en heeft dus ook te maken met de Children’s Zone. Het verschilt per school wat de stand van zaken hiermee is.  De focus zoals die geldt voor Children’s Zone past goed bij PCBO.CZ banner