Da Costa School - Leerkracht groep 7 - 40 uur p.w.

Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de
 
Da Costa School

Zo spoedig mogelijk een groepsleerkracht voor onze groep 7
Wtf 1,00
 
Wij zoeken iemand, die:
 • zich met hart en ziel wil inzetten voor de kinderen ‘op Zuid’
 • best een stapje harder wil lopen
 • volledig bevoegd is
 • enthousiast en flexibel is
 • de leerlingen structuur en veiligheid kan bieden en aansluit bij ons pedagogische klimaat
 • zijn/haar klassenmanagement op orde heeft en daarin duidelijk en consequent is
 • goede invulling geeft aan opbrengstgericht werken. Bekend is met EDI, Teach of zich dat snel eigen maken
 • kan differentiëren zowel in arrangementen en individuele leerlijnen
 • betrokken is bij leerlingen, team en ouders 
Wij bieden:
 • 21 heel enthousiaste leerlingen
 • een prettige en professionele werkomgeving, met een prima pedagogisch klimaat en veel rust en structuur
 • een school in ontwikkeling
 • collegiale ondersteuning
 • een goede zorgstructuur
 • een baan met uitzicht op een vaste benoeming
 • arbeidsvoorwaarden conform cao-PO
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pia Poot, directeur. Zij is bereikbaar op 010-4843534.
 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie via de mail te sturen aan dcs@dacostaschool.com.