Da Costaschool - Leerkracht groep 4 - Wtf 0.8-1.0

Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de
 
Da Costaschool
per 1-4-2019 of z.s.m. daarna

een groepsleerkracht voor groep 4
Wtf 0,8-1,0
 
Wij zoeken iemand, die:
 • volledig bevoegd is
 • enthousiast en flexibel is
 • de leerlingen structuur en veiligheid kan bieden
 • zijn/haar klassenmanagement op orde heeft en daarin duidelijk en consequent is
 • goede invulling geeft aan opbrengstgericht werken
 • kan differentiëren zowel in arrangementen als in individuele leerlijnen
 • betrokken is bij leerlingen, team en ouders 
Wij bieden:
 • 15 enthousiaste leerlingen
 • een prettige en professionele werkomgeving
 • collegiale ondersteuning
 • een goede zorgstructuur
 • een baan met uitzicht op een vaste benoeming
 • arbeidsvoorwaarden conform cao-PO
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pia Poot, directeur. Zij is bereikbaar op 010-4843534.
 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie via de mail te sturen aan dcs@dacostaschool.com.