Da Costaschool - Leerkracht groep 7 - 40 uur p.w.

 
Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de
 
Da Costaschool
Zo spoedig mogelijk een groepsleerkracht voor groep 7
 (in verband met een langdurige ziektevervanging)
Wtf 1,000
 
Wij zoeken iemand, die:
 • volledig bevoegd is;
 • enthousiast en flexibel is;
 • de leerlingen structuur en veiligheid kan bieden;
 • zijn/haar klassenmanagement op orde heeft en daarin duidelijk en consequent is;
 • goede invulling geeft aan opbrengstgericht werken;
 • kan differentiëren zowel in arrangementen en individuele leerlijnen;
 • betrokken is bij leerlingen, team en ouders.
Wij bieden:
 • 19 enthousiaste leerlingen;
 • een prettige en professionele werkomgeving;
 • collegiale ondersteuning;
 • een goede zorgstructuur;
 • een baan met uitzicht op een vaste benoeming;
 • arbeidsvoorwaarden conform cao-PO.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pia Poot, directeur. Zij is bereikbaar op 010-4843534.
 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie via de mail te sturen aan dcs@dacostaschool.com .