Da Costaschool - Leerkrachten diverse groepen - wtf 0.5-1.0

Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de
 
Da Costaschool
per 01-08-2019

Groepsleerkrachten voor diverse groepen
(fte 0,5 – 1,0)

Heb je hart voor kinderen op Zuid? Wil je samen met ons het verschil maken?
Dán hebben wij de leukste baan voor je!
 
Wij zoeken enthousiaste mensen, die:
 • volledig bevoegd zijn
 • enthousiast en flexibel zijn
 • goed kunnen samenwerken met de collega’s
 • de leerlingen structuur en veiligheid bieden
 • het klassenmanagement op orde hebben en daarin duidelijk en consequent zijn
 • goede invulling geven aan opbrengstgericht werken
 • kunnen differentiëren zowel in arrangementen als in individuele leerlijnen
 • betrokken zijn bij leerlingen, team en ouders 
 • open staan voor scholing en coaching
Wij bieden:
 • enthousiaste leerlingen
 • een prettige en professionele werkomgeving
 • collegiale ondersteuning
 • een goede zorgstructuur
 • een school op weg naar de toekomst
 • een baan met uitzicht op een vaste benoeming
 • arbeidsvoorwaarden conform de cao PO
Ervaring is fijn, maar we nodigen nadrukkelijk ook startende leerkrachten uit om te solliciteren.
Een proefles maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pia Poot, directeur. Zij is bereikbaar op 010-4843534.
 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie via de mail te sturen aan dcs@dacostaschool.com.