Da Costaschool (Afrikaanderwijk)

"Steeds een trapje hoger!"
De Da Costa School heeft hoge verwachtingen van de kinderen en wil optimale opbrengsten bereiken. Er wordt ingezet op goed les geven door bekwame leerkrachten. Het hanteren van duidelijke regels en afspraken draagt bij aan een goede werksfeer in de school. De Da Costa School handelt vanuit een Christelijke grondslag met respect voor alle andere levens- overtuigingen. De school wil laten ervaren dat je vanuit verschillende religies prima met elkaar kunt samenleven. Op de Da Costa School zitten 160 leerlingen, de klassen zijn klein. De school geeft klassikaal onderwijs maar werkt wel voortdurend op 3 niveaus (arrangementenmodel). De Da Costa School opereert binnen een Children’s Zone (maximaal 10 uur extra les per week). Betrokkenheid van ouders wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

crop-opening 017