De Hoeksteen - Leerkracht groep 1/2

De Hoeksteen voor PC/RK basisonderwijs (een Kindcentrum van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid) zoekt een
logo met tekst Hoeksteen_1
leerkracht groep 1/2
Wtf 0,425
(per 1 jan 2020)

De Hoeksteen biedt:
 • een kleurrijke school/kindcentrum
 • een leuke klas met enthousiaste leerlingen
 • een gemotiveerd hardwerkend team, dat open staat voor vernieuwing
 • een open en professioneel schoolklimaat
 • onderwijs gericht op de toekomst
 • mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
 • goede samenwerking met scholen in de buurt
 • naschools aanbod voor leerlingen in de Kinderfaculteit
 • Kindcentrum met kinderopvang en peuterspeelzaal.
 • kijk filmpje van Kindcentrum de Hoeksteen: https://youtu.be/TuNzMprpi2c
Wij vragen een leerkracht die:
 • zo mogelijk ervaring heeft
 • structuur kan bieden in een klas en duidelijke grenzen stelt
 • kan omgaan met verschillen tussen kinderen
 • resultaatgericht onderwijs kan verzorgen aan de hand van groepsplannen en het directe instructiemodel
 • enthousiast is en kan relativeren
 • innoverend is en wil werken aan toekomstbestendig onderwijs
 • een goed pedagogisch klimaat in de klas kan bewerkstelligen
 • zich actief wil inzetten voor de school
 • enthousiast is voor ICT binnen het onderwijs
U kunt voor afspraken en informatie terecht bij:
Kindcentrum De Hoeksteen, de heer C.A. van Pelt (directeur), tel. 010-4801179 / 06-53256300, cvanpelt@bs-hoeksteen.nl

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie zo sneL mogelijk en uiterlijk 1 dec 2019 te richten aan:
Kindcentrum De Hoeksteen, Kerkwervesingel 24, 3086HH Rotterdam,
t.a.v. de directie.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.