De Hoeksteen - Leerkracht voor verschillende klassen - wtf in overleg

De Hoeksteen voor PC/RK basisonderwijs (een Kindcentrum van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid) zoekt een
 
Leerkracht
voor verschillende klassen
Wtf in overleg
 
De Hoeksteen biedt:
 • een kleurrijke school/kindcentrum;
 • een leuke klas met enthousiaste leerlingen;
 • een gemotiveerd hardwerkend team, dat open staat voor vernieuwing;
 • een open en professioneel schoolklimaat;
 • onderwijs gericht op de toekomst;
 • mogelijkheden voor professionele ontwikkeling;
 • goede samenwerking met scholen in de buurt;
 • naschools aanbod voor leerlingen in de Kinderfaculteit;
 • Kind Centrum met kinderopvang en peuterspeelzaal;
 • Kijk filmpje van Kindcentrum de Hoeksteen:https://youtu.be/TuNzMprpi2c
Wij vragen een leerkracht die:
 • zo mogelijk ervaring heeft;
 • structuur kan bieden in een klas en duidelijke grenzen stelt;
 • kan omgaan met verschillen tussen kinderen;
 • resultaatgericht onderwijs kan verzorgen aan de hand van groepsplannen en het directe instructiemodel;
 • enthousiast is en kan relativeren;
 • innoverend is en wil werken aan toekomstbestendig onderwijs;
 • een goed pedagogisch klimaat in de klas kan bewerkstelligen;
 • zich actief wil inzetten voor de school;
 • enthousiast is voor ICT binnen het onderwijs.
U kunt voor afspraken en informatie terecht bij:
Kindcentrum De Hoeksteen, de heer C.A. van Pelt (directeur), tel. 010-4801179 / 06-53256300, cvanpelt@bs-hoeksteen.nl
 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie zo spoedig mogelijk te richten aan:
Kindcentrum De Hoeksteen, Kerkwervesingel 24, 3086HH Rotterdam,
t.a.v. de directie.
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.