De Hoeksteen - Leerkrachten diverse groepen - 40 uur p.w.

De Hoeksteen voor PC/RK basisonderwijs (een Kindcentrum van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid) zoekt een

Leerkrachten voor Onder-, Midden- en Bovenbouw
Wtf 1.0
(per nieuwe schooljaar)

De Hoeksteen biedt:
 • Een kleurrijke school/kindcentrum
 • Een leuke klas met enthousiaste leerlingen
 • Een gemotiveerd hardwerkend team, dat open staat voor vernieuwing
 • Een open en professioneel schoolklimaat
 • Onderwijs gericht op de toekomst
 • Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
 • Goede samenwerking met scholen in de buurt
 • Naschools aanbod voor leerlingen in de Kinderfaculteit
 • Kind Centrum met kinderopvang en peuterspeelzaal.
 • Kijk filmpje van Kindcentrum de Hoeksteen:
  https://youtu.be/TuNzMprpi2c
Wij vragen een leerkracht die:
 • Zo mogelijk ervaring heeft
 • Structuur kan bieden in een klas en duidelijke grenzen stelt
 • Kan omgaan met verschillen tussen kinderen
 • Resultaatgericht onderwijs kan verzorgen aan de hand van groepsplannen en het directe instructiemodel
 • Enthousiast is en kan relativeren
 • Innoverend is en wil werken aan toekomstbestendig onderwijs
 • Een goed pedagogisch klimaat in de klas kan bewerkstelligen
 • Zich actief wil inzetten voor de school
 • Enthousiast is voor ICT binnen het onderwijs
U kunt voor afspraken en informatie terecht bij:
Kindcentrum De Hoeksteen, de heer C.A. van Pelt (directeur), tel. 010-4801179 / 06-53256300, cvanpelt@bs-hoeksteen.nl

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie uiterlijk 15 mei 2019 te richten aan:
Kindcentrum De Hoeksteen, Kerkwervesingel 24, 3086HH Rotterdam,
t.a.v. de directie.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.