De Koppeling voor speciaal basisonderwijs (Pendrecht)

Ongeveer honderd leerlingen tussen zes en twaalf jaar volgen speciaal basisonderwijs op De Koppeling. Het zijn allemaal kinderen die problemen hebben met taal, met lezen of rekenen, aldus Hans van Wenum, directeur van de school. De leerlingen krijgen les van een open en enthousiast team. “Om hier te werken moet je het leuk en uitdagend vinden om kinderen die het wat moeilijker hebben, iets bij te brengen. Dat doe je uiteraard niet alleen: we hebben hier veel begeleiding en ondersteuning voor onze leerkrachten. We doen erg veel aan scholing, zowel intern als extern.”

De leerlingen op De Koppeling hebben vaak niet alleen leerproblemen, maar staan daarnaast ook sociaal-emotioneel niet al te sterk in hun schoenen. Van Wenum: “Het zijn kwetsbare kinderen, die we een pedagogisch klimaat proberen te bieden waarvan veiligheid, structuur en een consequente aanpak de belangrijkste kenmerken zijn. Die sfeer is nodig om de kinderen op hun niveau zo goed mogelijk te laten presteren.” Mondelinge taalverwerving vormt een van de speerpunten in het programma van De Koppeling. “Op dat gebied hebben we veel eigen materiaal ontwikkeld, waarmee we bij de individuele leerlingen kunnen aansluiten.” 

Er bestaat vaak een verkeerde beeldvorming van het speciaal onderwijs, meent de directeur. “Ik nodig mensen die geïnteresseerd zijn graag uit om eens te komen kijken. Wacht niet tot er een vacature is, maar proef eens aan ons soort onderwijs. Alleen zo kom je erachter of het iets voor je is.”