De Savornin Lohmanschool - Leerkracht groep 3

Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de
De Savornin Lohmanschool een

Groepsleerkracht groep 3
per direct
23 uur per week (wtf 0,575)

Wij zoeken iemand die:
 • ervaring heeft met het werken met kinderen in de middenbouw,
  bij voorkeur met groep 3;
 • sterke communicatieve vaardigheden bezit;
 • gericht is op het aanleren van de basisvakken;
 • het fijn vindt om in een hecht team samen te werken;
 • zich actief inzet voor een positief pedagogisch klimaat;
 • in het bezit is van een pabo diploma.
Wij bieden:
 • een hardwerkend, enthousiast team
 • een open sfeer en onderlinge betrokkenheid
 • een leuke, kleine groep 3
 • een school in de kleurrijke wijk Hillesluis, een wijk in beweging
 • bij een positieve beoordeling, een vaste baan op de DSL of binnen de PCBO
Onze website: www.desavorninlohmanschool.nl

Wil je de uitdaging aan gaan om bij ons op school te komen werken, neem dan contact met ons op. U kunt voor informatie terecht bij:
Mw. S. de Vette (dir) 010-4851879  (DSL)  of  010-4195289  (WVO) 
Mw. E. Oorebeek (adj. dir) 010-4851879
 
Belangstellenden worden uitgenodigd om zo spoedig mogelijk een motivatiebrief  en  CV te sturen naar: Sandra de Vette
(directeur van de Savornin Lohmanschool en de Willem van Oranje)
s.devette@dslwvo.nl

Uitzendbureaus of detacheringsbureaus worden gevraagd niet te reageren.