De Savornin Lohmanschool - Leerkracht groep 3 - 23 uur p.w.

Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de
De Savornin Lohmanschool een

Groepsleerkracht groep 3
per 12 november
Taakomvang 23 uur

Wij zoeken iemand die:
  • ervaring heeft met het werken met kinderen in middenbouw, bij voorkeur met groep 3;
  • sterke communicatieve vaardigheden bezit;
  • gericht is op het aanleren van de basisvakken;
  • het fijn vindt om in een hecht team samen te werken;
  • zich actief inzet voor een positief pedagogisch klimaat.
Wij bieden:
  • een hardwerkend, enthousiast team
  • een open sfeer en onderlinge betrokkenheid
  • een leuke, kleine groep 3
  • een school in de kleurrijke wijk Hillesluis, een wijk in beweging
  • bij een positieve beoordeling, een vaste baan op de DSL of binnen de PCBO
Onze website:
www.desavorninlohmanschool.nl

Wil je de uitdaging aan gaan om tijdelijk bij ons op school te komen werken, neem dan contact met ons op.
U kunt voor informatie terecht bij:
Mw. S. de Vette (dir) 010-4851879  (DSL)  of  010-4195289  (WVO) 
Mw. E. Oorebeek (adj. dir) 010-4851879
 
Belangstellenden worden uitgenodigd om voor 19 oktober 2018 een motivatiebrief  en  CV te sturen naar: 
Sandra de Vette
(directeur van de Savornin Lohmanschool en de Willem van Oranje)
s.devette@dslwvo.nl

Uitzendbureaus of detacheringsbureaus worden gevraagd niet te reageren.