De Savornin Lohmanschool - Leerkracht groep3/4

Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor

De Savornin Lohmanschool
Groepsleerkracht groep 3 / 4

zwangerschapsverlof
vanaf 8 januari of zo spoedig mogelijk daarna

Taakomvang   WTF 0,575  wo, do, vr
 Tot ong. 1 mei of evt. de zomervakantie
 
Wij zoeken iemand die:
  • ervaring heeft met het werken met kinderen in de middenbouw, bij voorkeur met een combinatiegroep;
  • open staat voor de samenwerking met de duo leerkracht en leerkrachtondersteuner van v groep 3 / 4;
  • zich actief inzet voor een positief pedagogisch klimaat;
  • openstaat voor een goed contact met de ouders.
Wij bieden:
  • een hardwerkend, enthousiast team;
  • een open sfeer en onderlinge betrokkenheid;
  • goede coaching;
  • een school die iedere dag in beweging is;
  • een grote betrokkenheid van ouders;
  • bij een positieve beoordeling, een vaste baan op de DSL of binnen PCBO.
Onze website:
www.desavorninlohmanschool.nl

Wil je de uitdaging aan gaan om tijdelijk bij ons op school te komen werken, neem dan contact met ons op.
U kunt voor informatie terecht bij:
Mw. S. de Vette (dir) 010-4851879  (DSL)  of  010-4195289  (WVO) 
 
Belangstellenden worden uitgenodigd om voor 16 oktober 2019 de sollicitatie en het CV te sturen naar: 
Sandra de Vette
(directeur van de Savornin Lohmanschool en de Willem van Oranje)
s.devette@dslwvo.nl
 
Uitzendbureaus of detacheringsbureaus worden gevraagd niet te reageren.