De Wissel (Kop van Zuid)

De Wissel is in meer dan één opzicht een bijzondere school. De Wissel is namelijk een interconfessionele school die onder twee besturen valt, de protestants-christelijke pcbo en de katholieke rvko. “Dat is uniek in Rotterdam”, stelt Francien Opdam, oud adjunct-directeur van De Wissel. De aanleiding om een interconfessionele school te starten was een praktische. Toen de Kop van Zuid werd gebouwd, was er geen plaats voor twee scholen. Vandaar dat de pcbo en de rvko besloten de handen ineen te slaan en samen De Wissel te stichten.“Het interconfessionele karakter biedt veel stof tot praten. Zo hebben we in het team een discussie gehad over de vraag of ook islamitische leerkrachten welkom zijn op school. De uitkomst was positief, althans wat het team betreft. Nu moeten de besturen zich nog uitspreken.” De school telt nu ongeveer 340 leerlingen. “Toen we zestien jaar geleden begonnen, waren dat er elf. De Wissel is duidelijk een groeischool.” Door de ligging van de school, tussen de moderne nieuwbouw van de Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk, heeft de school een heel gemengde leerlingpopulatie. “We hebben zowel kinderen van hoog opgeleide en goed verdienende ouders als kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen, vaak ook van allochtone afkomst.” Dat maakt het werken op De Wissel afwisselend, vindt de directeur. De Wissel is inderdaad in meer dan één opzicht bijzonder …