Doorgaande leerlijnen

PCBO denkt betere resultaten met kinderen te kunnen behalen als zij goed voorbereid aan school beginnen. En datzelfde geldt als leerlingen na de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Een doorgaande leerlijn maakt de overgangen tussen verschillende fases soepeler. Daarmee krijgen kinderen een leeromgeving waar ze meer plezier en rendement uit kunnen halen.

Vóór de basisschool: peuterspeelzaalwerk
In Rotterdam zijn er nog steeds te veel kinderen die met een achterstand aan groep 1 beginnen. Zij halen die achterstand op school bijna niet meer in. Als ze vóór ze naar school gaan basisbegrippen leren, ontstaat meer plezier in leren als ze naar groep 1 gaan. Een tiental PCBO-scholen heeft voor dit doel een eigen peuterspeelzaal. Daarnaast heeft PCBO samenwerking met diverse peuterspeelzalen om nulgroepen vorm te geven. Bijna alle PCBO-scholen hebben al zo’n nulgroep. Hier gaan kinderen vijf dagdelen naartoe. Er is intensieve samenwerking met ouders. En er staat een hbo-gekwalificeerde leidster voor de groep.
 
Na de basisschool: voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. PCBO-scholen willen de kinderen dan nog niet meteen helemaal loslaten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een persoonlijke overdracht van achtstegroepers naar hun nieuwe school. PCBO heeft hiertoe samenwerking met VO-scholen.

Met VO-school Calvijn zijn afspraken rond die overdracht. Ook kunnen vakdocenten van Calvijn lessen in techniek, Engels en ondernemerschap geven op PCBO-scholen. En talentvolle leerlingen op PCBO-scholen kunnen binnen Calvijn gebruik maken van ruimtes en expertise binnen Calvijn.