Een klacht?

Waar mensen samenwerken, kunnen spanningen ontstaan. Tussen personeel of directie van school en ouders bijvoorbeeld. Wij adviseren ouders om hierover te praten met de contactpersoon van de school of met de schoolleiding. Ook kunt u een gesprek voeren met de vertrouwenspersoon van het bestuur.

Komt u na zo’n gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen. PCBO is aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs).
 
Landelijke klachtencommissie Protestants Christelijk Onderwijs.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl
 
Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.
 
Meer informatie over de Landelijke Klachtencommissie is te vinden op www.gcbo.nl
Meer informatie over de klachtenprocedure en de namen van de contactpersonen en de vertrouwenspersoon vindt u in de schoolgids van de PCBO-scholen.
 
Mocht de ontevredenheid of een klacht gaan over peuterspeelzalen, klik hier.