De wereld om ons heen

PCBO-scholen zijn geen geïsoleerde eilandjes in een wijk, in een stad. De omgeving van de school heeft invloed op het proces binnen school. Dat is goed, want dat houdt ons scherp. Door aandacht te besteden aan de omgeving begrijpen wij beter wat kinderen en ouders nodig hebben.

Wij halen de buitenwereld de school in en doen actief mee in de omgeving van de school. Ouders, gemeente Rotterdam, organisaties voor buitenschoolse opvang, wijkorganisaties, bedrijfsleven en mogelijke andere stakeholders betrekken wij bij onze beleidsontwikkeling.
 
PCBO-scholen breiden het onderwijsaanbod uit met Engels als tweede taal, met oriëntatie op ondernemen en met het vakgebied techniek.
 
Daarnaast leggen we op verschillende manieren verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs en de gerealiseerde onderwijskundige doelen. We doen dat intern, op allerlei lagen in PCBO (scholen onderling, College van Bestuur en Raad van Toezicht) en uiteraard ook extern.