GMR

De GMR, de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad, bestaat uit personeel en ouders. Er is één raad voor alle PCBO-scholen. 

Uw school is onderdeel van PCBO, een overkoepelende stichting die de belangen van alle individuele scholen behartigt. Binnen PCBO functioneert een Gemeenschappelijke MR (GMR). In deze GMR praten we als ouders en leerkrachten met het bestuur over schooloverstijgende zaken: identiteit van de stichting, salariëring van het personeel, personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs en meer schooloverstijgende beleidspunten.
Graag nodigen wij u uit om deel uit te maken van de GMR van de stichting.

Misschien denkt u dat u (nog) niet genoeg toegerust bent voor deze taak of is het u nog niet helder genoeg wat deelname in de (G)MR betekent. Wij bieden u graag, in samenwerking met Ouders en COO, een introductiecursus (G)MR aan waarin u kunt kennismaken met het werk van de (G)MR.

Wij zien er naar uit om met elkaar zorg te dragen voor onze kinderen. U doet toch ook mee?! Voor meer informatie kunt u terecht bij Cor van Os via gmr@pcbordam.nl.

Voor meer informatie over de (G)MR is intranettoegang vereist.
 
Personeelsgeleding
Cor van Os, voorzitter (De Sleutel)
Ida Roessingh (Zalmplaatschool)
Nancy Kruit (De Sleutel)
Ingrid Delhaas (Het Open Venster)

Oudergeleding
Astrid Schmid (Het Waterschip)
Zeynep Cimtay (De Parel)
Sjoerd Naujoks (Het Middelpunt)
Lennart van der Schee (Wilhelminaschool)