HRM Adviseur

HRM Adviseur

De organisatie
De Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO), is het schoolbestuur van 30 scholen. Daaronder zijn twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs en twee scholen voor Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Aan een aantal scholen zijn eigen peuterspeelzalen verbonden.

De strategische visie van PCBO staat in het teken van excellente onderwijskwaliteit en bouwt voort op het beleidsplan “Meesterschap op Zuid”. Bij PCBO wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs en vorming. Dat geldt ook voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. Het uitgangspunt is dat ieder kind zijn talenten optimaal ontplooit, cognitief of anderszins.

De scholen zijn allemaal verschillend maar werken vanuit dezelfde uitgangspunten: met liefde, respect en passie voor de ontwikkeling van kinderen. 

Bij PCBO werken ongeveer 800 mensen voor ongeveer 7000 leerlingen. Het onderwijs is christelijk geïnspireerd maar er is ruimte voor andere geloofsinspiraties.

Kijk voor meer informatie op www.pcbo-rotterdam.nl en https://www.pcbo-rotterdam.nl/documenten/Strategische%20Visie%202017%20[Website%20versie].pdf

Het Bestuursbureau
Het Bestuursbureau is in Rotterdam-Zuid gesitueerd en ondersteunt de scholen op het gebied van onderwijs, huisvesting en personeelsaangelegenheden. In totaal werken er 21 mensen. De HRM Adviseur werkt nauw samen met het College van Bestuur. De andere HR teamleden zijn de re-integratiespecialist en de medewerker personeelsadministratie.

De functie
De HRM Adviseur is in deze functie in de volle breedte met HR bezig. Vanuit de organisatiestrategie wordt een brug geslagen naar het operationele personeelsbeleid. Dit houdt in dat de functie zich beweegt tussen het strategische, tactische en operationele niveau. In nauwe samenwerking met het CvB bouw je aan de verdergaande professionalisering en ontwikkeling van de organisatie als geheel en HR in het bijzonder. Je bent sparringpartner van het CvB en klankbord voor schooldirecteuren, andere leidinggevenden en collega’s. Door middel van projecten bouw je verder aan een passend HR beleid en de implementatie, evaluatie en bijstelling daarvan.
De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en -beheer op hun eigen school. Het is een uitdagende functie waarin je tactische ondersteuning biedt aan het management. Thema’s die spelen zijn o.a. Strategische Personeelsplanning i.c.m. het werven en behouden van leerkrachten, eigen-risicodragerschap en de desbetreffende contacten met verzekeraars, het verder ontwikkelen van HR-processen en het optimaal benutten van de kwaliteiten van de medewerkers.  

Taken en verantwoordelijkheden
In deze afwisselende en uitdagende functie gaat de aandacht uit naar:
 • Aanspreekpunt en adviseur van het College van Bestuur en schooldirecteuren bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid;
 • Adviseren van leidinggevenden en medewerkers in alle personele organisatievraagstukken zoals over de toepassing van arbeidsrechtelijke regelgeving, arbeidsvoorwaarden, de gesprekscyclus en een belangrijke schakel in het werving- en selectieproces;
 • Beheren, uitbouwen en verstevigen van de huidige personeelsmanagement-instrumenten;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van strategische HRM-onderwerpen en meebouwen aan en faciliteren van een passend HR, o.a. door het initiëren van HR projecten;
 • Kwaliteitsbewaking van het uit te voeren HR-beleid en het (mede) implementeren van het HR-beleid;
 • Participeren in stedelijk onderwijs overleggen over HRM-vraagstukken.
Functie-eisen en competenties
 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur HRM, Personeel & Arbeid of Bedrijfskunde;
 • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring als allround HRM’er in een vergelijkbare adviesfunctie;
 • Ervaring binnen de onderwijssector en/of binnen een aan onderwijs gerelateerde werksetting is een grote pre; aantoonbare affiniteit met onderwijs is een must;
 • Brede kennis van het HR-vakgebied en relevante wet- en regelgeving, rechtspositionele zaken, activiteiten op gebied van eigen-risicodragerschap, procedures en processen;
 • Goede contactuele eigenschappen, adviesvaardig en in staat te schakelen in (advies)stijl;
 • Stressbestendig en flexibel ingesteld;
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een stabiele persoonlijkheid.
Als HRM Adviseur handel je vanuit de strategische belangen van PCBO. Je weet een brug te slaan tussen strategische organisatieplannen en het praktische, operationele personeelsbeleid. Je bent bereid om waar nodig ‘de handen uit de mouwen te steken’, maar neemt wel de positie in als een partner in business, adviseur en expert op HR gebied. Je denkt mee over de verdere professionalisering van HR en je bent passend kritisch in jouw advisering. HR zaken zijn bij jou in goede handen, daar wordt op vertrouwd. Inhoudelijke kennis en ervaring zijn van belang, maar je mag ook nog ontwikkelen daarin. Voorwaarde is wel dat je in staat bent om je snel zaken eigen te maken en inzicht hebt in processen. 
Tevens schakel je soepel tussen alle geledingen van de organisatie, je werkt gestructureerd, georganiseerd en hebt overtuigingskracht. Loyaliteit is van belang want het College van Bestuur zoekt een HRM Adviseur met de ambitie om de komende jaren samen mee verder te bouwen aan een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak.   

Arbeidsvoorwaarden
 • Het geboden salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. De functie is volgens de cao Primair Onderwijs ingeschaald tot maximaal € 3.960 (schaal 10) bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (40 uur per week);
 • PCBO kent verder passende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 6,3%, ontwikkelmogelijkheden, een ABP pensioenregeling en een reiskostenvergoeding;
 • De organisatie biedt een jaarcontract, met de intentie bij gebleken geschiktheid deze om te zetten in een vaste aanstelling.
Overige
 • Het gaat om een vaste functie van bij voorkeur 40 uur per week. 32 uur is bespreekbaar;
 • Onze opdrachtgever biedt een uitdagende functie waarin je samen bouwt aan HRM én de organisatie;
 • Je komt te werken in een maatschappelijk betrokken organisatie, in een setting die continu verandert en zich ontwikkelt;
 • PCBO biedt doorgroeimogelijkheden in taken en verantwoordelijkheden;
 • Het betreft een verder te ontwikkelen invulling van de functie waarin je nauw samenwerkt met het CvB.
Procedure

Deze vacature is exclusief bij P&O Partner uitgezet.
 • P&O Partner (http://popartner.nl/hr-vacatures/hrm-adviseur-rotterdam/ ) ontvangt graag jouw sollicitatie;
 • De eerste gesprekken bij PCBO staan medio november gepland; de exacte datum wordt nog vastgesteld;
 • Als je binnenkort op vakantie gaat, verzoeken wij je dit aan te geven;
 • Wij verzoeken je om eventuele vragen over deze vacature per mail te stellen via patrick@popartner.nl;
 • De actuele status van de procedure is te vinden op onze site www.popartner.nl bij de betreffende procedure.