Hulp en zorg

Kinderen en jongeren hebben weleens problemen tijdens het opgroeien. Op onze scholen is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om ouders en leerlingen te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond hetzelfde kind is er in onze regio het signaleringsysteem SISA: het stadsregionaal instrument sluitende aanpak. Het betekent ook: Signaleren en Samenwerken. Stichting PCBO is aangesloten op SISA.

SISA is een computersysteem waarin professionals melden dat zij een kind of jongere van 0 tot 23 jaar begeleiden. Als blijkt dat meer hulpverleners bij hetzelfde kind betrokken zijn, bevordert dit systeem samenwerking en afstemming.
 
Het signaleringssysteem is goed beveiligd en voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.sisa.rotterdam.nl