IKC De Nieuwe Haven - IKC Leidinggevende - 40 uur p.w.

IKC De Nieuwe Haven is een Integraal Kindcentrum. Kinderopvang, peuterschool, basisschool en BSO wonen samen onder één dak. Maar natuurlijk gaat onze samenwerking verder dan dat. We vinden het belangrijk dat kinderen hier van én met elkaar kunnen leren. Op het IKC sluiten opvang en onderwijs daarom naadloos op elkaar aan. We werken vanuit één pedagogische visie, bieden een doorgaande leerlijn en maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde methodes. In de praktijk spelen en werken we dus ook veel samen. Breed ontwikkelen en ontwerpend leren staan daarbij centraal, en dat met respect voor de natuur en voor elkaar. IKC De Nieuwe Haven? De plaats waar ouders, kinderen en medewerkers elkaar ontmoeten.

Voor IKC De Nieuwe Haven zijn we op korte termijn op zoek naar een

IKC Leidinggevende
Fulltime

Als IKC-leidinggevende …

• ben je verandermanager en ondernemer tegelijkertijd
• leid je een multidisciplinair team
• heb je een brede scope op ontwikkelen en leren van kinderen
• heb je afscheid genomen van de solitaire school of kinderopvangonderneming
• weet je visie te vertalen naar organisatie, cultuur van werken en een lerende omgeving
• ben je ingevoerd in de brede ontwikkelactiviteiten van het kindcentrum
• beschik je over onderwijskundige, didactische en pedagogische kennis
• heb je financiële, huisvestings- en bedrijfsmatige kennis
• kan je een multidisciplinair team binden aan visie en uitgangspunten
• kan je denken en handelen in relatie tot ouders en de externe omgeving (stakeholders)
• kan je je eigen functioneren en dat van het IKC evalueren en hierop reflecteren
• kan je bestuurlijke dekking organiseren

Tot slot … … ligt jouw hart bij kinderen in de dynamische, grootstedelijke context van Rotterdam-Zuid en ben je een verbinder pur sang? Heb je ervaring in en passie voor het werken in een multiculturele omgeving? En heb je enorm veel zin om op een eigentijdse wijze invulling te geven aan de opbouw van het IKC?

Dan bieden we jou:

• Een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving
• Een tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband
• Inschaling conform schaal 10, cao Kinderopvang

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag voor 1 november 2018 je cv met motivatie via werken@kinderdam.nl. Heb je vragen? Bel gerust met Jannette Uit den Boogaart via 06 – 24697013 of stuur een e-mail naar j.uitdenboogaart@kinderdam.nl.