Kinderen centraal

PCBO heeft hoge verwachtingen van kinderen en wil dat leerkrachten het beste uit kinderen halen. Door kinderen uit te dagen ontwikkelen zij zich optimaal, ieder op zijn of haar eigen manier.

Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs en vorming. Dat geldt ook voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. Steeds weer is de vraag leidend: ‘wat heeft dit kind nodig?’ Ons uitgangspunt is dat ieder kind zijn talenten optimaal ontplooit, cognitief of anderszins. Naar onze mening bereik je dat vooral door kinderen te prikkelen en hen uit te dagen tot  optimale prestaties.

Een veilige school waar leerlingen zich welkom voelen, dat is wat wij bieden. Op elke PCBO-school is er professionele kwaliteit in kennis, competenties en houding, die het kind centraal stelt. Er is veel aandacht voor de overgangen tussen voorschool, basisschool en scholen voor voortgezet onderwijs. Daar kijken we naar vanuit het belang van het kind.
 
Wij vinden het onze pedagogische taak om kinderen een positieve manier van handelen te laten zien. Dus in plaats van oppervlakkigheid, agressie of onverschilligheid, streven we op onze scholen naar het tonen van oprechte interesse in elkaar. We zijn in staat te communiceren met personen die anders denken en handelen vanuit een basis van gelijkwaardigheid.
 
Ons doel is dat leerlingen opgroeien tot sociaal competente volwassenen. Zij laten zien wat goed burgerschap is en kunnen goed functioneren, zowel in werk als in vrije tijd.