Medewerkers

Het bestuursbureau  is gehuisvest aan de Elzendaal 15 te Rotterdam en ondersteunt de scholen op het gebied van onderwijs, huisvesting en personeelsaangelegenheden. Het administratiekantoor is ook op dit adres gevestigd.

E-mail adressen
Diane Middelkoop
Piet Monster
Rieneke Heerink
Marina Broer
Elise Huizer
Miranda Ackermans
Joyce Kroesbeek
Joyce Spencer
Bianca Verhulst
Hettie de Heer
Filiz Yakisir
Anneke van der Wielen
Cindy Cheng
Natasja in 't Veld
Ingrid Rietveld
Andre Verdoorn
Yvonne van der Wulp
Jolanda Bruning
Maarten Munning
Teun Provily
Paul de Heer
Gerda de Knegt
Henk Meijer
Rinus Cost
GMR
D.Middelkoop@pcbordam.nl
P.Monster@pcbordam.nl
R.Heerink@pcbordam.nl
M.Broer@pcbordam.nl
E.Huizer@pcbordam.nl
M.Ackermans@pcbordam.nl
J.Kroesbeek@pcbordam.nl
J.Spencer@pcbordam.nl
B.Verhulst@pcbordam.nl
Hettie@pcbordam.nl
Filiz@pcbordam.nl
Anneke@pcbordam.nl
Cindy@pcbordam.nl
Natasja@pcbordam.nl
Ingrid@pcbordam.nl
A.verdoorn@pcbordam.nl
Yvonne@pcbordam.nl
Jolanda@pcbordam.nl
Maarten@pcbordam.nl
T.Provily@pcbordam.nl

P.deHeer@pcbordam.nl
G.deKnegt@pcbordam.nl
Henkmeijer@perspectief.eu
R.Cost@pcbordam.nl
GMR@pcbordam.nl
Voorzitter College van Bestuur
Lid College van Bestuur
Beleidsmedewerker
Kwaliteitsmedewerker
Secretariaat
Secretariaat
Personeelszaken
Personeelszaken
Med. Verzuimbeleid
Med. Personeelsadministratie
Beleidsmedewerker Kinderopvang
Salarisadministrateur
Salarisadministrateur
Salarisadministrateur
Hoofd Administratie
Financieel administrateur
Financieel administrateur
Financieel administrateur
ICT
Technische dienst
Technische dienst
Onderwijs adviseur
Preventiemedewerker
Functionaris Gegevensbescherming