Medezeggenschap

Op school bereiden we kinderen voor op de samenleving. Ze groeien op, leren en ontwikkelen zich tot volwassenen.

Als leerkrachten en ouders zijn we beiden betrokken bij onze kinderen. Onze kinderen zijn ons gemeenschappelijk belang, onze gemeenschappelijke zorg.

In de Medezeggenschapraad (MR) van uw school kunt u meepraten over het reilen en zeilen van uw school. In de MR denken ouders en leerkrachten na over de praktische zaken van de school, het personeelsbeleid, de kwaliteit van onderwijs, de veiligheid op en om school en dergelijke zaken.

Uw school is onderdeel van PCBO, een overkoepelende stichting die de belangen van alle individuele scholen behartigt. Binnen PCBO functioneert een Gemeenschappelijke MR (GMR). In deze GMR praten ouders en leerkrachten met het bestuur over schooloverstijgende zaken: identiteit van de stichting, salariëring van het personeel, personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs en meer schooloverstijgende beleidspunten.

Graag nodigen wij u uit om deel uit te maken van de de GMR van de stichting.
Misschien denkt u dat u (nog) niet genoeg toegerust bent voor deze taak of is het u nog niet helder genoeg wat deelname in de (G)MR betekent.
Wij bieden u graag, in samenwerking met Ouders en COO, een introductiecursus (G)MR aan waarin u kunt kennismaken met het werk van de (G)MR.

Wij zien er naar uit om met elkaar zorg te dragen voor onze kinderen. U doet toch ook mee?!