Nieuwe voorzitter College van Bestuur PCBO

Aan het eind van het schooljaar treedt Kees Terdu terug als voorzitter College van Bestuur van Stichting PCBO te Rotterdam-Zuid.

Sinds 1998 heeft hij gewerkt voor de Stichting, eerst als directielid en sinds 2010 als voorzitter.  Aan het eind van dit schooljaar maakt hij gebruik van een flexibele pensioenregeling.

De procedure om te voorzien in zijn opvolging is inmiddels afgerond.

Per 1 september 2018 is mevrouw Diane Middelkoop benoemd tot voorzitter College van Bestuur van PCBO. Mevrouw Middelkoop is een ervaren schoolbestuurder. Momenteel is zij voorzitter College van Bestuur van ASKO, (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs). ASKO is een grote organisatie voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam en omstreken met zo'n​ 9.200 leerlingen op 32 scholen.

Mevrouw Middelkoop woont in Schiedam en kent vanuit haar woonplaats en privé-omgeving Rotterdam goed. Met haar kennis en ervaring zal mevrouw Middelkoop zich volop inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze scholen en van PCBO als organisatie.

De drijfveer van Kees Terdu zal onverkort voor Diane Middelkoop gelden: “Kansen bieden voor kinderen Op Zuid”.