Pedagogisch beleidsplan

De uitgangspunten voor het werken in de peuterspeelzalen van Stichting PCBO liggen vast in het pedagogisch beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie.

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in een pedagogisch werkplan per peuterspeelzaal teneinde de doelstellingen in de samenwerking met de school vorm te geven. Het pedagogisch werkplan is op de peuterspeelzaal op te vragen of op de site van de school te downloaden.