Peuterspeelzalen

Per 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen van Stichting Kinderopvang te Rotterdam Zuid overgenomen door Stichting PCBO.

Stichting PCBO werkt vanuit de visie dat alle kinderen vanaf twee jaar recht hebben op een kwalitatief goede opvang. Professionele pedagogisch medewerkers geven concreet invulling aan de stelling ‘spelen is leren’. Zij zijn geschoold in het opbrengstgericht werken en sluiten aan bij het ontwikkelingstempo, de mogelijkheden en de behoeften van jonge kinderen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter College van Bestuur: Mevr. D. Middelkoop
Lid College van Bestuur: P. Monster
 


Uw correspondentie kunt u richten aan
Stichting PCBO
Postbus 50529
3007 JA ROTTERDAM

Bezoekadres:
Elzendaal 15 te Rotterdam
Telefoon: 010-2916413
Email: skrz@pcbordam.nl

sneeuw Sav Lohmanschool 2