Prinses Margrietschool (IJsselmonde-Sportdorp)

De Prinses Margrietschool ligt op de grens tussen de wijken Sportdorp en Kreekhuizen. De school is omgeven door groen en straalt daardoor een prettige
sfeer uit. De kinderen die de school bezoeken vormen een juiste afspiegeling van de wijk. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, vinden hun plaats op deze school.
Het motto van de school, ‘’de school waar uw kind tot bloei komt”, geldt voor ieder onderdeel van het leren.
“We proberen de kinderen op zo veel mogelijke gebieden  iets te leren, maar de nadruk ligt op goede taal-, lees- en rekenvaardigheden”, stelt N.Stoop, directeur van de school.
De andere onderdelen worden echter niet vergeten. Zo is de school vorig jaar de Kanjertraining gestart, om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen te vergroten.
Stoop: “Het onderwijs wordt weliswaar klassikaal vormgegeven, maar er is steeds meer aandacht voor niveauverschillen en individuele behoeften van het kind”.

Natuurlijk staat de Prinses Margrietschool voor meer dan leren en prestaties.
Er wordt veel aandacht besteed aan de leefregels binnen de school en op straat,
aan de omgang met elkaar en aan elkaar te leren respecteren.
Dit leidt tot een fijne werksfeer en prettige omgang tussen kinderen, leerkrachten en ouders.
Naast de gebruikelijke schoolvakken is er op de school ook veel aandacht voor allerlei andere activiteiten.  De Prinses Margrietschool is Brede School, wat betekent dat er bijna dagelijks een naschoolse activiteit is.
Uiteraard gaan we op schoolreis, is er het kamp, vieren we feest, bezoeken we musea, de kinderboerderij, de bibliotheek, de dierentuin en zetten we ons minimaal een keer paar jaar in voor een goed doel.

Door de aantrekkelijke ligging van de school, wordt er vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om buiten te gymmen. Beweging en sport zijn dan ook een van de speerpunten van de school.
De directeur: “Samen met de aandacht voor het leren is dit de optimale mix om tot goede prestaties te komen”.