Samen met ouders

Onze scholen leveren een prima prestatie om alles uit de kinderen te halen wat erin zit. Maar zij kunnen het niet alleen. Met de betrokkenheid van ouders, als eerstverantwoordelijke opvoeders, worden de leerprestaties van kinderen veel beter. Afstemming en samenwerking tussen thuis en school zien wij als een manier om succes te bereiken.

PCBO-scholen zijn gastvrij waar ouders zich gehoord en gekend voelen. Met ons ouderbeleidsplan maken we de betrokkenheid van ouders steeds effectiever. Wij verwachten een actieve houding van ouders. En wij zien ouders als ambassadeurs van de school in hun wijk.