Scholen

In Rotterdam Zuid zijn 30 scholen aangesloten bij PCBO.

De scholen zijn allemaal verschillend maar werken vanuit dezelfde PCBO-waarde: met liefde, respect en passie voor de ontwikkeling van kinderen.

PCBO-scholen delen ook dezelfde visie op onderwijs en vinden het belangrijk dat elk kind naar eigen kunnen presteert. Daarom bereiden wij ons voor op Passend Onderwijs.