Stage en Leerkrachten in opleiding (LIO)

                                                  
plaatje bij lio en stageplaatsen website 2017PCBO scholen bieden stageplaatsen aan voor snuffelstages uit het voortgezet onderwijs tot afstudeerplaatsen van pabostudent. Stagiaires  kunnen zelf contact opnemen met een school om te informeren naar een stageplaats. Contactgegevens vindt u op www.pcbo.nl onder scholen.

Pabostudenten zijn hierop de uitzondering. Zij worden door het praktijkbureau van de opleiding en de schoolopleiders van PCBO op een school geplaats. De praktijkplaats in de bouw en groep sluit aan bij de theorie die aangeboden wordt op de opleiding. De praktijk is immers bij uitstek de plaats waar het  geleerde in een specifieke beroepscontext geoefend kan worden.   

Voor de afstudeerfase solliciteren pabostudenten naar een lio plaats door een motivatie + CV naar te mailen naar Gerda de Knegt (g.deknegt@pcbordam.nl).  Naar aanleiding van de brief wordt de student uitgenodigd voor een gesprek op het bestuurskantoor en op de school waar de student in de praktijk wil afstuderen. Tijdens de opleiding tot leerkracht investeren opleiders, praktijkbegeleiders en schoolopleiders in de begeleiding van de student om deze voldoende toegerust aan de onderwijsloopbaan als leerkracht te laten beginnen.