Vakanties

De scholen in Rotterdam hebben afspraken over vakantieperiodes. De organisatie Fokor (koepel van Rotterdamse schoolbesturen) maakt deze afspraken bekend op www.fokor.nl.

Vakanties schooljaar 2018-2019 zoals vastgesteld door Fokor:
 
Herfstvakantie 20 oktober t/m  28 oktober  2018
Kerstvakantie 22 december 2018  t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Paasvakantie 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie PO 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019
Pinksteren 9 juni t/m 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019

Soms wijken scholen enigszins af van deze adviezen, bijvoorbeeld als er studiedagen zijn. Elke PCBO-school noemt de eigen vakantiedata in de schoolgids of op de website van de school.