Vakmanschap en meesterschap

Een professional voor de klas met vakmanschap en meesterschap: dát geeft de doorslag voor goed onderwijs. Daarom is er op onze scholen goed leiderschap, met oog voor talenten en capaciteiten van leerkrachten.

Elke medewerker voldoet op z’n minst aan de basiskwaliteit. Dit betekent goed kunnen omgaan met de context van kinderen en scholen op Zuid. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om medewerkers te inspireren en te stimuleren tot nog meer vakmanschap en meesterschap. Daar horen ook onderling leren en kennis uitwisselen bij. PCBO heeft hoge verwachtingen van al het personeel , stelt daar hoge eisen aan en investeert daarin.