Vreewijkschool (Vreewijk)

Vreewijk is een groene wijk in het zuiden van het gebied Feijenoord te Rotterdam. Honderd jaar geleden startte de bouw van het tuindorp Vreewijk en dit karakter is behouden. In Vreewijk staan knusse gezinswoningen in een groene omgeving.

In deze groene wijk staat de Vreewijkschool. Wij bieden een veilige, gestructureerde plek, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en er aandacht is voor ieder kind. We laten ons inspireren door de christelijke traditie en vertellen verhalen en vertalen die naar vandaag, waarbij we elkaar en onze overtuigingen waarderen en accepteren. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk speerpunt in onze school, d.m.v. goede en heldere communicatie tussen leerkrachten, ouders en leerlingen, komt er een goede samenwerking tot stand wat een positieve bijdrage levert aan de schoolprestaties van de kinderen. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en proberen hen op een positieve manier te motiveren, waardoor ze zelf verantwoording leren dragen voor hun eigen leerproces, gedrag en omgeving.

Waar staan we voor: We zijn een leerschool, waar taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie de kernvakken zijn. We werken met moderne methodes We bieden een leeromgeving waarin we omgaan met de verschillen tussen de kinderen. We besteden veel tijd aan de taalontwikkeling en woordenschat van de kinderen. Wij zijn een Vreedzameschool. We hechten veel waarde aan een rustige en veilige leeromgeving. We dagen de kinderen uit om zichzelf te ontwikkelen We hebben respect voor elkaar, elkaars verschillen en leefomgeving.

We blijven ons als team scholen en ontwikkelen. Ouders zijn onze partners. De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind op onze school vinden erg belangrijk. De Vreewijkschool heeft het keurmerk ouderbetrokkenheid 3.0.

We zorgen ervoor dat kinderen terug kunnen kijken op een leuke, succesvolle basisschooltijd.