Werkplekleren


Werkplekleren          
                Logo PCBO 2014 [fc]_3                 logo inholland              logo HR                   logo CHE

Met werkplekleren leiden schoolbesturen en lerarenopleidingen gezamenlijk studenten op tot leerkrachten, die voorbereid zijn op de onderwijspraktijk.  Op Rotterdam Zuid bestaat hiervoor een nauwe samenwerking met PCBO,  Inholland, Hogeschool Rotterdam en Christelijk Hogeschool Ede. Door structureel overleg is er afstemming tussen theorie en praktijk. De praktijk is bij uitstek de plaats waar het  geleerde in een specifieke beroepscontext geoefend kan worden. 
Om studenten meer van PCBO te laten zien dan de scholen waar ze stage lopen, organiseren schoolopleiders werkveldontmoetingen.

foto klasStudenten maken dan kennis met onderwerpen en activiteiten die deel uitmaken van het onderwijs in een grootstedelijke context. In de praktijk worden studenten begeleid door geschoolde schoolopleiders en praktijkbegeleiders.  Werkplekleren brengt nieuwe ideeën en inzichten in de scholen, die kansen bieden voor de praktijk. Hierdoor leert men van en met elkaar.