Wilhelminaschool - leerkracht groep 5

Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de
 
 WILHELMINASCHOOL
 
een leerkracht voor groep 5 voor een wtf. van 0,575
 
 • voor de vervanging van een zwangerschapsverlof (januari – mei 2020)
 • werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag
 • aansluitend aan de verlofperiode bestaat de mogelijkheid om het schooljaar met betreffende groep af te ronden gedurende minimaal twee werkdagen in de week (dinsdag, woensdag)
Wij zoeken iemand die:
 • zich uitgedaagd voelt les te geven op onze school
 • hoge verwachtingen heeft van leerlingen
 • kinderen veiligheid en structuur kan bieden in een goede sfeer
 • professioneel kan samenwerken en geniet van een goede teamsfeer
 • open staat voor persoonlijke ontwikkeling (scholing) en coaching
 • zich lerend opstelt en open staat voor kritische feedback
 • goede invulling kan geven aan opbrengstgericht werken 
Wij bieden:
 • een professioneel en enthousiast team
 • een open sfeer en goede onderlinge samenwerking
 • goede begeleiding
 • veel aandacht voor ouderbetrokkenheid
 • goede zorgstructuur 
Spreekt het bovenstaande je aan? Kom dan eens langs voor kennismaking en oriëntatie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harry Vos, directeur van de Wilhelminaschool. Bereikbaar op nummer 010- 4292138 of 06-15438266.
 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief inclusief cv te mailen naar h.vos@wilhelminaschoolcharlois.nl