Wilhelminaschool - Leerkracht onderbouw - wtf 0.600

Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de
 
 WILHELMINASCHOOL
 een leerkracht voor onderbouw (groep 1 en 2)
voor een wtf van 0,6
 
Wij zoeken iemand die:
 • zich uitgedaagd voelt les te geven op onze school;
 • hoge verwachtingen heeft van leerlingen;
 • kinderen veiligheid en structuur kan bieden in een goede sfeer;
 • professioneel kan samenwerken en geniet van een goede teamsfeer;
 • open staat voor persoonlijke ontwikkeling (scholing) en coaching;
 • zich lerend opstelt en open staat voor kritische feedback;
 • goed invulling kan geven aan opbrengstgericht werken.
Wij bieden:
 • een professioneel en enthousiast team;
 • een open sfeer en goede onderlinge samenwerking;
 • goede begeleiding;
 • ouderbetrokkenheid 3.0;
 • goede zorgstructuur;
 • een warm team.
Spreekt het bovenstaande je aan? Kom dan eens langs voor kennismaking en oriëntatie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harry Vos, directeur van de Wilhelminaschool. Bereikbaar op nummer 010- 4292138.
 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief inclusief cv te mailen naar h.vos@wilhelminaschoolcharlois.nl